Ptaki

Krogulec zwyczajny (Accipiter nisus)
Ptaki drapieżne
Młody Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Inne ptaki
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Ptaki wodne 1
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Ptaki wodne 2
Sikora bogatka (Parus major)
Ptaki śpiewające 1
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
Ptaki śpiewające 2
Biegus indyjski
Ptaki jadalne